Založení první kampaně, která přivede návštěvnost

Nákup kreditů

Než si založíme první kampaň je potřeba do systému nakoupit kredity. 1 kredit = 1 Kč. Platbu lze provést platební kartou a kredity jsou ihned přisány na účet a můžete rovnou začít s vytvářením kampaně.

Nastavení kampaně


Nastavení kampaně je velice jednoduché.

Název kampaně

Pod tímto názvem uvidíte kampaň v přehledu.

maximální CPC

CPC - neboli Cost Per Click, cena v , kterou jste ochotni dát za jednoho návštěvníka. Tuto cena nikdy nepřekračujeme.

denní limit návštěv

Po kolika návštěvnících se má kampaň pro daný den pozastavit.

frekvence opakování návštěv

Určuje se v hodinách a znamená, jak dlouho od první návštěvy nesmí být stejný návštěvník poslán na vaši kampaň.

cílení na země

U každého návštěvníka detekujeme odkud je. Můžete si nastavit 1 - všechny země z výběru.

cílení na zařízení

Snažíme se i o detekci zařízení, přes které návštěvník přistupuje.

cílení na téma

Můžete si vybrat jedno až XX témat, které jsou relevantní pro vaši kampaň

cílová stránka

http/https stránka kam návštěvníka přesměrujeme. UTM parametry doplňujeme automaticky

klíčová slova

V některých případech zobrazujeme vaši reklamu i jako odkazy, na které může uživatel kliknout.

Statistiky

Statistky jsou k dispozici kdykoli během kampaně + každé pondělí vám přijde email s reportem kampaní.

Autor: Vít Michalek